Panorama Paranoia

Video-installatie op negen schermen voor festival Welcome to Our Guesthouse 2018, Productiehuis Theater Rotterdam.

Is aandacht een luxe geworden? We ontmoeten een man die zijn geest niet meer kan ordenen. Die uit het raam van zijn appartement kijkt en alleen nog het verspringende kleurenlicht van een reclamebord ziet. Geïnspireerd door een ervaring van paranoia maakt Derk Stenvers een requiem voor de aandacht.

Tekst, regie, edit Derk Stenvers
Spel Michael Muller
Geluidsontwerp Amir Vahidi